Facebook Twitter
goautosnow.com

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 8

Triết Lý Thiết Kế Của Mercedes Là Gì?

Đăng trên Tháng Sáu 5, 2021 bởi Benny Werkhoven
Để bắt đầu, mọi Mercedes phải dễ dàng được xác định là một phần của một gia đình gắn kết.Cuối cùng, nhãn hiệu rõ ràng nhất là người nổi tiếng ba điểm.Ngôi sao này tượng trưng cho cách tiếp cận tích cực và có tư duy tiến bộ của các nhà thiết kế Mercedes ban đầu.Nhìn chung, ngôi sao đại diện cho ý tưởng về một thế giới cơ giới, cùng với các điểm đứng cho "trên không, trên mặt nước và trong bầu khí quyển"...