Facebook Twitter
goautosnow.com

Bạn Có Thể Cài đặt Hệ Thống ống Xả Hiệu Suất

Đăng trên Tháng Bảy 25, 2022 bởi Benny Werkhoven

Nếu bạn đang nghĩ về việc thay thế hệ thống ống xả của xe, hệ thống ống xả hiệu suất chắc chắn là một lựa chọn lý tưởng, cung cấp cho bạn lợi ích đối với hệ thống ống xả chứng khoán. Hãy xem xét các lợi thế của việc cài đặt hệ thống ống xả hiệu suất được đưa ra đối với hệ thống ống xả chứng khoán.

  • Nhiều sức mạnh hơn - Trong số những điều tuyệt vời rõ ràng về hệ thống ống xả hiệu suất có nhiều năng lượng hơn cho chiếc xe. Sử dụng công nghệ Catalyst trở lại [Cat-Back], mã lực bổ sung được giải phóng, với tăng mã lực 5%, 10%và cũng có thể có 15%. Làm thế nào để một hệ thống trở lại mèo hoạt động? Bằng cách giữ cho tất cả các thành phần phát thải chính được thiết lập, một hệ thống trở lại mèo kiếm được các ống xả có chiều rộng lớn và bộ giảm âm hiệu suất hạn chế thấp cho chiếc xe tạo ra áp suất lưng. Một lợi ích phụ tốt đẹp có thể là sân sâu hơn, cổ họng được phát triển bởi hệ thống ống xả. Vì động cơ của xe của bạn về cơ bản là một máy bơm nệm không khí, hệ thống trở lại mèo giúp động cơ bơm và chảy không khí với sự gián đoạn ít hơn.
  • Tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn - Bạn sẽ đạt được nền kinh tế nhiên liệu tốt hơn vì hệ thống ống xả hiệu suất cho phép động cơ của bạn hoạt động tốt hơn, do đó ăn ít nhiên liệu hơn.
  • Longing - Một số hệ thống ống xả hiệu suất được tạo ra để tồn tại lâu hơn tuổi thọ của một chiếc xe của một người. Theo hệ thống bạn có được, bạn có thể sử dụng hệ thống ống xả hiệu suất được bao gồm với bảo đảm một triệu dặm. Làm thế nào như vậy? Bởi vì, phần được xây dựng từ một lớp không gỉ cụ thể, chính xác cùng một lớp được sử dụng để tạo ra máy bay! Bạn sẽ trả nhiều tiền hơn cho các bộ phận, dù sao nó cũng có thể dễ dàng hoạt động như hệ thống ống xả cuối cùng mà ô tô của bạn sẽ cần.
  • Giá trị bán lại tốt hơn - Các bộ phận tốt hơn trên xe của riêng bạn có nghĩa là giá trị của nó sẽ chịu đựng. Phiên bản thể thao của một số mô hình lệnh giảm giá so với các mô hình tiêu chuẩn.
  • Bằng cách tự cài đặt hệ thống ống xả hiệu suất, bạn có thể chỉ có thể trả nhiều hơn một chút cho máy qua hệ thống chứng khoán đã cài đặt đại lý, do đó tối đa hóa kích thước tăng mà bạn sẽ nhận ra khi chọn cách lựa chọn hệ thống ống xả hiệu suất trên hệ thống ống xả.