Facebook Twitter
goautosnow.com

Ge Rätt Signaler

Publicerat på April 15, 2022 av Benny Werkhoven

Ge alltid signaler och rätt signaler om du vänder, stoppar eller bromsar. Andra förare observerar dig och försöker förutse allt du sannolikt kommer att göra.

Ge signalerna med önskad tid innan du utför den valda åtgärden. Fortsätt med signalen under en tillräcklig tid för att andra förare kan veta mycket väl vad du sannolikt kommer att göra.

För år sedan, före användningen av billuftkondition, ombads vi att använda handsignaler inom vår körning.

Men nu med de flesta bilister som använder luftkonditionering är fönstren alltid färdiga i själva verket är det omöjligt att använda handsignaler. Så nu är det verkligen ännu viktigare att du använder våra fordon/bilsignaler med mycket bra tid.

Det kan vara till fördel för andra fordon som väntar på de mediala sidovägarna eller fotgängare som korsar de vägar som människor ger dem tidiga signaler. När ett annat fordon verkligen vill ta dig över kan dina signaler förhindra katastrof eftersom han/hon inte kan se vad som är före dig. Dina signaler blir deras ögon och hjälper dem att avgöra om de ska gå över eller inte.

Håll dina passagerare från fönstren och avstå från dem från att lägga ut händerna från fönstren. De kan missförstås eller missförstås som att ge felaktiga handsignaler.

Se till att barn vanligtvis inte håller på händerna eller huvuden från fönstren. Håll leksakerna från öppna fönster. De kan erkännas felaktigt som körsignaler.