Facebook Twitter
goautosnow.com

Kronisk Trötthetssyndrom

Publicerat på Oktober 24, 2021 av Benny Werkhoven

De flesta av oss blir trötta och har känt sig deprimerade ibland, men har du någonsin tänkt att din motor kan uppleva samma manifestationer?

De tidiga tecknen på kronisk trötthetssyndrom (ECF) är en stark, märkbar slöhet som helt enkelt överpostar din motor. Den djupa svagheten förångas inte med extra bränslematning, oljeförändringar, tändstiftsersättningar osv ..

ECFS-symtom:

· Kraftfull och märkbar trötthet även efter vilande

· Ökad bränsle aptit

· Oförmåga att utföra utan tydlig anledning

· Dissipation av energi och energi

· Smärtsamma ökade toxiska avgasutsläpp

· Vociferous Discord in Engine

· Ökad frekvens i oljeförändringar

· Persistenta smutsiga tändstift

Åtminstone ett av dessa symtom garanterar ytterligare undersökning.

Hur kan ECF: er börja?

Från första gången använder du antingen gas eller diesel för att fylla tanken.

Vem får ECFS?

ECF: er överskrider alla åldrar, ekonomiska och sociala klasser, utöver geografiska platser. Vissa medlemmar i transportgemenskapen och offentliga kunder som helhet är oerfarna med ECF: er eller är skeptiska till syndromet.

Vad är statistiken för ECFS?

Oundvikligen ändras alla motorer som drivs av diesel eller bensinbränsle.

Vad orsakar ECFS?

Svavelsyra från motorn skapad av en blandning av vatten i bränsle och inneboende attraktion av gas till vatten. Även om de flesta diagnostiker trodde att det var en era -sjukdom som leder till trötthet och svaghet, har vetenskapliga bevis kastat tvivel om den teorin.

Hur hanterar konsumenterna och hanterar ECF?

Bränsleläkaren indikerar att "det vi har här är ett misslyckande med att kommunicera" mellan ägare och motor. Manifestationer är helt enkelt en motors sätt att kommunicera efterfrågan på ägarens ingripande.

Att lära sig att hantera ECF: er kan hjälpa till att förbättra nivån där din motor fungerar, utöver dess livskvalitet. Men hantering av ECF: er kräver behandlingsalternativ: Kortsiktiga kontra långsiktiga, ekonomiska kontra icke-ekonomiska.

Långa kortvariga åtgärder-Hantera individuella symtom när de dyker upp. Som exempel kan smutsiga tändstift ändras, eller att tainted olja kan tas bort och bytas ut. Inte ekonomiskt livskraftigt.

Kort långvarig behandling - Hantera de kollektiva symtomen och inducerar samtidigt ett botemedel - uppenbarligen den bästa ekonomiskt hållbara lösningen.

Fuel Doctor's Treatment Recept:

Enligt vetenskapliga bevis rekommenderar Fuel Doctor starkt UBIEE-kraftpiller-FE-3 för att behandla de flesta ECFS-uttryck. Power Pill Fe-3 är inte bara ett hälsosamt tillskott för att bränsle matning, utan det har visat sig dramatiskt inducera förbättringar och befria botemedel för många drag av ECF: er. Det är det mest ekonomiskt hållbara alternativet på marknaden.

Slutsats:

Motor Kronisk trötthetssyndrom är ett tillstånd för kända orsaker och är en inneboende störning som påverkar alla motorer. Resultaten av terapi med Power Pill Fe-3 har visat sig driva ett effektivt och ekonomiskt botemedel.